Artistiek leider Marijke Schermer en zakelijk leider Anne Houwing vertrekken per 1 januari 2018 bij theater Oostblok in Amsterdam Oost. Ze reageren daarmee op gestaakte gesprekken over een mogelijke fusie met het nabijgelegen kunstencentrum CBK en een subsidiekorting van 13.000 euro van het stadsdeel, hun belangrijkste subsidiegever. Die beslissingen gaan niet samen met de ambities en kosten van de directie. ‘Wij kunnen niet langer in het duister tasten en doormodderen’, laat Schermer weten.

Theater Oostbok ontstond in 2014 na een fusie van het Muiderpoort Theater en het Pleintheater uit Amsterdam Oost. Onder leiding van Schermer en Houwing ging in het gebouw aan het Sajetplein een nieuw team aan de slag. Het aanbod moest professioneler, de hoeveelheid voorstellingen omhoog.

De afgelopen maanden onderzocht Amsterdam Oost het voorstel van de directie om in het gebouw van beeldende kunst-centrum CBK uit hetzelfde stadsdeel een multidisciplinair huis te realiseren. CBK moest een plek worden waar podiumkunst, beeldende kunst en cultuureducatie konden samenkomen. Om kans te maken op een stevige positie in het kunstenplan van de centrale stad (A-Bis) zou er ook een middelgrote theaterzaal worden gerealiseerd.

Toen de gemeente de gesprekken over deze verhuisplannen staakte en daarna ook nog een bezuinig oplegde, werd het voor de directie onhoudbaar om te blijven. Ze zouden hun ambitieuze plannen voor Amsterdam Oost moeten laten varen en zelf onbetaalbaar worden. De enige manier om de subsidiekorting van het stadsdeel op te vangen zijn volgens het theater interne bezuinigingen op de omvang van het programma en op de professionele directie.

Bestuursvoorzitter van Oostblok, Jorn Matena, noemt het vertrek van de directie ‘ontzettend jammer en eeuwig zonde’. ‘Marijke Schermer en Anne Houwing hebben binnen de beperkte mogelijkheden in het stadsdeel een klein maar bruisend theaterleven gerealiseerd in Oostblok.’

Het bestuur heeft de intentie om het theater als culturele plek te behouden. Voor 2018 is een aangepast beleidsplan ingediend bij het stadsdeel om het theater in afgeslankte vorm met de rest van het huidige team te continueren.