De Verkadefabriek in Den Bosch moet flink bezuinigen. De gemeenteraad stemde op 10 november over de begroting voor 2016, waarin werd besloten om gefaseerd 350 duizend euro te korten op de subsidie voor de Verkadefabriek. De huidige subsidie bedraagt 900 duizend euro. De bezuiniging zal verspreid over vier jaar worden doorgevoerd. 

De Verkadefabriek wil echter het film en podiumkunstaanbod handhaven. Om aan extra inkomsten te komen wil het theater onder meer een klein hotel in de kantoorvilla naast het theater exploiteren. Directeur Jan van der Putten: ‘We willen die extra inkomsten niet verwerven via de kunsten zelf, maar aan alles daaromheen. Zo hebben wij een café restaurant en parkeerplaatsen in eigen beheer en willen we ook een hotel beginnen naast het theater.’ Ook wil de Verkadefabriek het pand van de gemeente kopen, zodat de de huisvestingskosten lager uitvallen.

De Verkadefabriek werkt al langer aan het ontwikkelen van een model waarbij men minder afhankelijk is van overheidssubsidie. ‘Wij zijn overheidssubsidie inmiddels gaan zien als bedrijfsrisico in plaats van als vangnet’, zegt directeur Jan van der Putten. Financiering zoekt hij steeds meer bij particulieren en in het bedrijfsleven. ‘Het is cruciaal dat bedrijven en burgers zich realiseren dat ze zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Wel vindt Van der Putten dat de gemeente zo’n tien tot vijftien procent van de totale omzet zou moeten bijdragen: ‘Het blijft een gemeentelijke taak.’ Bij de oprichting van de Verkadefabriek bestond het aandeel gemeentesubsidie uit vijftig procent, nu is dat vijfentwintig procent en na de bezuinigingen zal dit vijftien procent zijn. De gemeente heeft beloofd de Verkadefabriek te helpen bij wat zij ‘cultureel ondernemerschap 2.0’ noemt. Zo kan de gemeente meewerken aan de verwerving van het pand op gunstige voorwaarden.

Uiteindelijk wil de Verkadefabriek het pand deels doorverkopen aan Bosschenaren, om zo een duurzamere betrokkenheid te creëren die meer zekerheid biedt dan de afhankelijkheid van overheidssubsidie. Bosschenaren zouden in die situatie een aandeel in het pand kunnen kopen, in combinatie met de Geefwet.

Lees meer over de situatie in Den Bosch in vakblad Theatermaker van december 2015.

Foto: Angelique Swinkels