De Utrechtse Spelen (DUS) moet uiterlijk 1 oktober een nieuw beleidsplan indienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen DUS en de directie Kunsten van OCW afgelopen maandag.

Naar aanleiding van de enorme financiële tekorten bij het gezelschap (ruim twee miljoen euro) heeft staatssecretaris Zijlstra de rijkssubsidie van 1,5 miljoen euro per jaar voor de periode 2013-2016 momenteel opgeschort. DUS hoopt met het nieuwe plan de subsidie veilig te stellen.

Voor het herstelplan dat DUS samen met de gemeente Utrecht opstelde is subsidiëring van het Rijk een vereiste. Alleen als het Rijk instemt met het nieuwe beleidsplan zal de gemeente het gezelschap ondersteunen met extra subsidie en een lening. Volgens Jos Thie, artistiek directeur van DUS, was het gesprek constructief en gericht op een snelle oplossing.

Als het herstelplan in werking treedt kunnen de acteurs en andere medewerkers van de laatste productie Veel gedoe om niks worden uitbetaald, wat nog niet volledig is gebeurd.