Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet per 2013 de subsidie voor productiehuizen stop. Daarmee verdwijnen 22 instellingen uit de basisinfrastructuur. Zij moeten op zoek naar alternatieve financieringsvormen of voeren intern veranderingen door. De kans lijkt groot dat een aantal productiehuizen verdwijnt door de bezuinigingsmaatregel. Theaterkrant.nl zet de stand van zaken onder elkaar.

Productiehuis Brabant

Formeel houdt Productiehuis Brabant op te bestaan. Alleen de stichting blijft in leven, maar zonder personeel. De makers die bij het huis aangesloten zijn worden ondergebracht bij andere instanties. Zo neemt Het Zuidelijk Toneel de mensen die het meest in hun mars hebben onder zijn hoede. Pietjan Dusee, sinds 1997 artistiek leider van het productiehuis, treed als talentontwikkelaar in dienst bij HZT. De anderen vinden onderdak bij podia of opleidingen. Op het gebied van dans wordt een samenwerking begonnen met Trash, met de bedoeling over vier jaar als gezelschap subsidie aanvragen.

Productiehuis Rotterdam

Productiehuis Rotterdam noemt zichzelf geen productiehuis meer, maar wordt een ‘theaterhuis’. Dit gebeurt in samenwerking met Wunderbaum, het Ro Theater en de Rotterdamse Schouwburg. Zij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling in de regio: de productiehuisfunctie blijft dus behouden. Het nieuwe theaterhuis wordt gefinancierd door het Ro Theater, sponsoren en particuliere fondsen. Ook is een aanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam.

Dansateliers

Dansateliers Rotterdam noemt zichzelf niet langer productiehuis, maar wil gaan werken met residenties en wordt dan een werkplaats. Een bekende term, want onder deze titel werd de instelling in 1993 opgericht. Dansateliers wil samenwerken met onder andere Productiehuis Brabant, Korzo, Random Collision, ICK, Conny Janssen Danst en Dance Works/André Gingras. De werkplaats zal workshops aanbieden en is betrokken bij de master of choreography aan Codarts. Dansateliers heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam.

Korzo Producties

Korzo Producties laat de benaming productiehuis los, maar blijft functie-inhoudelijk hetzelfde pad volgen. Dankzij investeringen van de gemeente Den Haag kan Korzo sinds kort beschikken over een ingrijpend verbouwde behuizing. Op verzoek van de gemeente heeft de instelling samen met het Nederlands Dans Theater en het Holland Dance Festival een plan ingediend. Het beschikbare budget voor dans wordt, met het oog op het wegvallen van de OCW-subsidie, over deze partijen herverdeeld. Per 2013 krijgt Korzo Producties de naam Huis voo rde Dans,waarin de alliantie met het Nederlands Dans Theater en Holland Dance een belangrijke plaats inneemt.

Huis van Bourgondië

Huis van Bourgondië blijft bestaan, maar wel in een andere constructie. Hiervoor is een nieuwe stichting opgericht: ’t Huis. Deze stichting vraagt subsidie aan voor de makers die bij haar in residentie zijn. Samenwerking staat centraal bij ’t Huis. Zo bieden partners van de stichting financiële ondersteuning. Bovendien worden jaarlijks twee tot drie teksttheatervoorstellingen gemaakt met jonge makers voor Toneelgroep Maastricht. Tevens jaarlijks: een productie voor het festival van jeugdtheatergezelschap Het Laagland. Theater aan het Vrijthof helpt ’t Huis met marketing en promotie, en biedt een podium aan in het ENCI-gebouw.

Muzieklab Brabant

Ondanks de bezuinigingen wil Muzieklab Brabant een autonoom productiehuis blijven en dezelfde functie blijven vervullen. Muzieklab is echter nog zoekende naar de mogelijkheden voor samenwerking. Hiervoor is het onder andere in gesprek met podia en opleidingen. Muzieklab Brabant doet een subsidieaanvraag bij de gemeente. Ook wil het putten uit fondsen en zoekt het sponsoren in het bedrijfsleven.

BonteHond

BonteHond heeft een dubbelfunctie, als productiehuis en jeugdtheatergezelschap. Doordat in de basisinfrastructuur geen plaats meer is voor productiehuizen, laat BonteHond deze aanduiding los. Als gezelschap met focus op nieuw talent blijft het bestaan. De provincie Flevoland en de gemeente Almere zetten de subsidiëring voort, maar goedkeuring van de aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten is noodzakelijk om BonteHond te laten voortbestaan.

Grand Theatre

Behalve productiehuis is het Grand Theatre een podium. Het Grand heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Groningen om de productiehuisfunctie te kunnen voortzetten.Het theater benadrukt het belang van ten minste één productiehuis in het noorden van het land. Zelfs wanneer de aangevraagde vier ton wordt gehonoreerd door de gemeente, blijft dit minder dan de ruim zeven ton die het Grand Theatre kreeg in de basisinfrastructuur.

Generale Oost & Productiehuis Oost-Nederland

Generale Oost, Productiehuis Oost-Nederland (ON) en literair productiehuis Wintertuin fuseren tot De Nieuwe Oost. Dit is een interdisciplinair productiehuis op het gebiedvan dans, theater, literatuur en popmuziek. De Nieuwe Oost heeft subsidieaanvragen ingediend bij de provincies Overijssel en Gelderland plus de vestigingssteden Nijmegen, Deventer en Arnhem. Het productiehuis werkt intensief samen met de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ, zowel tijdens de opleiding als erna. Behalve een regionale zal het productiehuis ook een nationale en internationale functie vervullen.

Theaterproducties Zeelandia

Theaterproducties Zeelandia wil door in dezelfde vorm. De gemeente heeft subsidiëring al toegezegd en Zeelandia zegt goede hoop te hebben op subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Toneelschuur Producties

In plaats van productiehuis noemt Toneelschuur Producties zich met ingang van het nieuwe kunstenplan een ‘producerende instelling’. In deze hoedanigheid dient de instelling onder andere een aanvraag in bij het Fonds Podiumkunsten. De gemeente Haarlem ondersteunt de doorstart, voor 2013-2014 met 200.000 euro. Toneelschuur Producties wordt een plek waar makers hun voorstellingen produceren. Begeleiding heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Dit blijft zo, maar de instelling wordt nu meer een gesprekspartner. In de nieuwe situatie moeten makers namelijk meer zelfstandigheid tonen.

Het Veem theater

Het Veem theater zal geen productiehuis meer zijn, maar verlegt het zwaartepunt naar internationale producties en talentontwikkeling. Het heeft subsidie aangevraagd bij de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten, maar ook bij toezegging van beide partijen moet het Veem flink bezuinigingen.

MC

Grootstedelijk cultuurhuis MC gaat niet door als productiehuis, maar richt zich op het zelf uitbrengen van voorstellingen. Bij de gemeente Amsterdam is een aanvraag gedaan als grootstedelijk podium en ook bij het Fonds Podiumkunsten wordt een aanvraag ingediend. De huidige twee miljoen overheidssubsidie valt niet te compenseren met de 7,5 ton die nu is aangevraagd bij de gemeente. Om het verschil te overbruggen wil MC het eigen podium flink gaan exploiteren. Ook opteert het voormalig productiehuis voor een uitstapregeling bij de gemeente, waarbij een bedrag ineens kan worden ontvangen waarna geen subsidie meer mag worden aangevraagd.

Oorkaan

Oorkaan wil blijven bestaan in zijn huidige vorm maar heeft, als concurrent van de Toneelmakerij, ook een aanvraag als jeugdtheatergezelschap gedaan bij de gemeente Amsterdam en bij het Fonds Podiumkunsten. Hieruit zou ongeveer hetzelfde bedrag moeten voortvloeien als Oorkaan ontving binnen de basisinfrastructuur.

M-lab

M-lab wil geen grootschalige veranderingen doorvoeren, maar het beleid op dezelfde voet voortzetten en meer private sponsoren aantrekken. Het heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten.

Paradiso Melkweg Productiehuis

Paradiso Melkweg Productiehuis gaat door als producerende instelling, op dezelfde wijze als nu het geval is. PMP wordt momenteel niet gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam, maar de gemeente heeft te kennen gegeven belang te hechten aan een procuctiehuis als PMP. Vandaar dat er voor de nieuwe kunstenperiode een aanvraag is ingediend bij de gemeente Amsterdam. Verder komt een belangrijk deel van de financiering voort uit eigen inkomsten. PMP heeft voor bepaalde taken een meerjarige activiteitensubsidie aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.

Feikes Huis

Hoewel het in Amsterdam gevestigde Feikes Huis, dat zich richt op poppen- en objecttheater, geen productiehuis meer zal heten, wil het doorgaan met dezelfde inhoud en structuur. Hoe dit precies wordt vormgegeven is echter nog onduidelijk.

Frascati Producties

Frascati is een productiehuis met een eigen podium. Op basis hiervan heeft het goede hoop op subsidiëring van de gemeente Amsterdam. Bovendien wordt de alliantie met Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg Amsterdam voortgezet.

Dansmakers Amsterdam

Dansmakers ziet geen noodzaak voor grote aanpassingen en wil ‘gewoon door’.

Huis a/d Werf

Het Utrechtse Huis a/d Werf wordt een ‘huis voor makers’. Hierbij verdwijnt de productiekant, maar Huis a/d Werf blijft makers wel faciliteiten bieden. Onder anderen Boukje Schweigman, Lotte van den Berg en Dries Verhoeven worden in deze nieuwe constructie ondergebracht. Een voorname taak is het bewerkstelligen van een soepele doorstroom van de opleidingen naar de podia.

Het Lab

Het Lab verandert van een productiehuis in een producent van jeugdtheater en -dans. De nadruk komt te liggen op innovatie en internationalisering. De samenwerking met de HKU wordt voortgezet, maar ook worden internationaal stappen genomen. Zo hoopt Het Lab op internationale gelden, hoewel het ook een aanvraag heeft gedaan bij de gemeente Utrecht.