De Kunstenbond, de vakbond voor werkenden in de creatieve sector, klaagt de Nederlandse overheid aan vanwege het beleid rondom coronasteun voor zzp’ers in de cultuursector. Al in juli sommeerde de bond de staat tot compensatie, maar na een afwijzing van verantwoordelijkheid vanuit de vier betrokken ministeries, stapt De Kunstenbond nu toch naar de rechter. 

De aansprakelijkstelling in juli kwam na enorme verliezen in de creatieve sector. De Kunstenbond en negen betrokken mede-eisers stellen dat zzp’ers in die sector zwaarder werden getroffen door de coronamaatregelen en bovendien minder werden gecompenseerd. Op basis van beschikbare cijfers van het CBS en berekeningen van de Taskforce culturele en creatieve sector gaat de Kunstenbond uit van tienduizenden gedupeerden, met een gezamenlijk schadebedrag dat wordt geschat op 1,6 miljard euro.

Hoewel zzp’ers meer dan de helft zouden uitmaken van alle werkenden in de culturele en creatieve sector, hebben zij van de 3 miljard euro die de sector toebedeeld kreeg, Volgens de Kunstenbond weinig gezien. Veel van het geld kwam terecht bij bedrijven, instellingen en lokale overheden, maar vond zijn weg niet top-down naar freelancers. Hierdoor bleven zij met schulden achter of vertrokken ze uit de sector. De Taskforce culturele en creatieve sector waarschuwde eind vorig jaar al voor personeelsproblemen en bemoeilijkt herstel als gevolg van het ‘scheve beleid’.

Nu de overheid aansprakelijkheid voor de verliezen in de cultuursector heeft afgewezen, stapt de Kunstenbond officieel naar de rechter. De vakbond was volgens de Volkskrant al bezig een dagvaarding op te stellen voor het geval dat de eis zou worden afgewezen. Het zal echter volgens een woordvoerder nog even duren voordat het proces kan worden aangespannen.

Foto: Hold your horses van De Dansers, Bart Grietens