Het Open Lab van Theater de Engelenbak wordt voortgezet onder de naam Het Theaterlab. Initiatiefnemer Marianne Barendsen gaat ondanks de sluiting van De Engelenbak in januari 2013 door met het stimuleren en ondersteunen van amateurtheater. Ook het Servicepunt Amateurkunsten Amsterdam (SAKA), dat in De Engelenbak was gevestigd, zet zijn activiteiten voort.

Het Open Lab was een theaterwerkplaats voor amateurtheater in De Engelenbak, gevestigd in de Nes in Amsterdam. Het Theaterlab gaat door met enkele projecten van het Open Lab, zoals de samenwerking met het Amsterdamse theatercollectief Poldertheater. Ook is Barendsen toekomstplannen aan het maken voor Grey Vibes, de theaterschool voor vijfenvijftigplussers. In samenwerking met SAKA organiseert Het Theaterlab een schrijfworkshop, om uitwisseling tussen schrijftalent en theatergroepen te stimuleren.

Het Servicepunt Amateurkunsten Amsterdam gaat verder als stichting SAKA. Zij blijft informatie en advies bieden aan Amsterdamse (nog) niet-professionele kunstenaars, legt verbindingen tussen individuele makers en organisaties (zowel professioneel als niet-professioneel) en informeert potentieel publiek over activiteiten in Amsterdam waar amateurkunstenaars bij betrokken zijn.