Theater De Engelenbak sluit op 1 januari 2013 definitief de deuren. De Amsterdamse gemeenteraad besloot op 8 november jl. om het theater in de Nes niet in het Kunstenplan op te nemen. De aangenomen VVD-motie om te onderzoeken of De Engelenbak geschikt is voor 24-uurs horeca blijkt niet relevant voor het theater. Ook een laatste reddingspoging van raadslid Jan Patternotte (D66), die voorstelde het theater een overgangsperiode van twee jaar te gunnen om een nieuwe bedrijfsopzet te ontwikkelen, kreeg niet voldoende steun van de gemeenteraad.

Het voorstel om van De Engelenbak een 24-uurs horecagelegenheid te maken lijkt vooral een motie te zijn om het publiek gerust te stellen, zegt directeur Pia van den Berg. ‘Het is een loze motie.’ Het pand in de Nes zou hiervoor vergaand aangepast en verbouwd moeten worden en daar heeft de gemeente Amsterdam geen budget voor. Bovendien staan burgemeester Van der Laan en stadsdeel Centrum niet achter het plan en was de sluitingstermijn voor een dergelijke aanvraag al verstreken.

Van den Berg ziet momenteel geen mogelijkheden om de werkzaamheden elders voor te zetten, bijvoorbeeld in de buurttheaters zoals de gemeenteraad voorstelde. De functie als bakermat voor talentontwikkeling die De Engelenbak 37 jaar lang vervulde is niet zomaar over te nemen, benadrukt ze. ‘Beginnende makers en semi-professionals moeten nu elders speelplekken gaan zoeken, maar krijgen tot op heden nul op het rekest.’

Het theater heeft de afgelopen weken groots campagne gevoerd tegen de sluiting, met bekende artiesten die hun carrière in De Engelenbak zijn begonnen en benefietvoorstellingen. Ook werden ruim tienduizend handtekeningen verzameld en vele berichten en brieven aan de wethouder van Cultuur en de raadsleden gestuurd. De gemeente Amsterdam heeft echter geen gehoor gegeven aan het verzoek De Engelenbak toch te ondersteunen.

Pakhuis de Zwijger, Felix Meritis en het Vondelpark Openluchttheater kregen net als De Engelenbak een negatief advies van de Amsterdamse Kunstraad, maar werden alledrie toch opgenomen in het Kunstenplan. ‘Een historische misvatting,’ aldus Van den Berg. De programmering van De Engelenbak loopt nog tot eind december.