De eind november overleden theaterdirecteur Harm Lambers wordt geëerd met een prijs: ‘De Harm Lambers Bouwsteen voor Bijzondere Kunst in Utrecht’. De onderscheiding gaat naar Utrechtse kunstenaars die een verbinding zoeken tussen kunst en de stad. Eerste winnaar is De Dansers.

De prijs is een initiatief van theatermakers Paul Feld en Erik Snel in samenwerking met Theater Kikker. Lambers, voormalig directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd, was volgens hen ‘een van de bouwmeesters van het theaterklimaat in Utrecht dat zich al decennia kenmerkt door bijzondere samenwerkingen’. Met de prijs willen ze zowel Lambers eren als zijn nalatenschap vieren ‘als onvermoeibare verbinder tussen makers, podia, kunstdisciplines en de stad’.

Harm Lambers heeft het ontstaan van de prijs nog mee kunnen maken en de voorwaarden om die te kunnen ontvangen mede opgesteld. Zo moet een kandidaat ‘getuigen van het vermogen om in de werkpraktijk verbindingen te leggen met de fijnmazigheid van de stad’. De Dansers, geleid door choreograaf Josephine van Rheenen en componist Guy Corneille, verkoos hij tot eerste winnaar ‘vanwege hun consequente artistieke koers, die met zijn evenwaardigheid van muziek en dans zowel oorspronkelijk is als kwalitatief van hoog niveau. De Dansers is een waarlijk open gezelschap, dat kwetsbaar durft te zijn door zijn eigen praktijk veelvuldig te spiegelen aan die van anderen, ook van meer ervaren makers.’

De Dansers reageert vereerd op de onderscheiding. ‘Op een bepaalde manier zijn De Dansers en Harms prachttheaters altijd verwant geweest. We staan beiden al generaties lang voor het jonge, het groeiende en het ongepolijste in deze stad. Wijzelf geloven in de ontmoeting van onbezonnen en doorgewinterd, rebels en bedachtzaam, kort en lang, nieuw en oud, en houden van Utrecht omdat dat hier kan bestaan.’

De Dansers ontvangt het juryrapport geschreven door de naamgever zelf, samen met De Bouwsteen op zondag 10 april in Theater Kikker. De prijs behelst een wisseltrofee en de mogelijkheid om een dag naar eigen inzicht te programmeren in Theater Kikker en zo inwoners van Utrecht en medekunstenaars verder te inspireren.

Foto’s: Harm Lambers met zicht op de Dom en de wisseltrofee