Na jaren onderhandelen is het zover: de gemeente Amsterdam gaat Danshuis Amsterdam de komende jaren met 1,8 miljoen euro ondersteunen. Ook krijgt het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een half miljoen euro voor freelance dansprojecten die worden gemaakt in het Danshuis. In de tweede helft van 2014 zal in de voormalige Storkfabriek in Amsterdam-Noord een nieuw dansinstituut worden geopend.

De 1,8 miljoen euro subsidie van de gemeente is een miljoen minder dan aanvankelijk werd beloofd. Het Danshuis, dat vooral bij de PvdA hoog op de agenda stond, was een heikel onderwerp in de Amsterdamse gemeenteraad. VVD, GroenLinks en D66 wilden maximaal een miljoen voor het instituut uittrekken.

Toekomstige bewoners ICKamsterdam, Dansmakers Amsterdam, de Henny Jurriëns Stichting en initiatiefnemer Stichting Beheer Danshuis Amsterdam krijgen vier maanden de tijd om een beheerplan op te stellen en de verbouwing in kaart te laten brengen door een architect. Gary Feingold, coördinator bij Danshuis Amsterdam en directeur bij de Henny Jurriëns Stichting, zegt zeer verheugd te zijn met het besluit. De partners gaan zich nu toeleggen op de precieze verdeling van de beschikbare ruimte. Feingold benadrukt dat een aantal studio’s permanent beschikbaar zal zijn voor freelancers.

Al meer dan twintig jaar wordt er gesproken over de wenselijkheid en noodzaak van een Amsterdams danshuis waar freelance choreografen en dansers hun vak kunnen uitoefenen en producties kunnen maken en presenteren. De afgelopen jaren zijn zonder resultaat diverse locaties en plannen onderzocht. Nadat ook het laatste zeer vergevorderde plan voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek in Amsterdam-Oost was mislukt, hebben de initiatiefnemers hun ambities bijgesteld en zich geconcentreerd op vestiging in een bestaande locatie.

De Amsterdamse Kunstraad constateerde eind 2012 in zijn advies dat Amsterdam behoefte heeft aan een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare studioruimte voor freelance dansmakers. De moderne dans in Amsterdam kan volgens de raad een kwaliteitsimpuls goed gebruiken, om te voorkomen dat dansers en choreografen wegtrekken naar andere (wereld)steden. De stad heeft de laatste jaren veel moderne dansmakers zien vertrekken, waardoor vooral de generatie veertigers slecht vertegenwoordigd is. Ook zijn er voor jonge makers onvoldoende mogelijkheden. Danshuis Amsterdam wil gaan voorzien in die behoefte.

(Rocco – ICKamsterdam/Emio Greco | PC, foto: Anna van Kooij)