Dansgroep Amsterdam houdt in 2013 op te bestaan. Het gezelschap ontving eerder uit de Basis Infrastructuur 1,8 miljoen. Het gezelschap vroeg nu vier ton aan bij het Fonds Podiumkunsten en zes ton bij de gemeente Amsterdam. Beide aanvragen werden niet gehonoreerd waardoor het gezelschap geen toekomst meer heeft.  

Het gezelschap telt 25 man aan personeel dat volgend jaar op straat zal staan. Directeur Beppie Blankert: ‘We zijn nu nog allemaal hard aan het werk. Tot en met januari lopen er nog drie verschillende projecten en we hebben ook in 2013 nog een project staan.’ Tot en met maart zal Dansgroep Amsterdam The new factory spelen, een project dat nog in de huidige begroting was opgenomen.

Blankert geeft aan dat ze de bui na het advies van Amsterdam al zag hangen: ‘We waren eerst wel depressief na het advies van Amsterdam, dat hakte er het meeste in, maar het advies van het Fonds zagen we al een beetje aankomen. Maar we hebben nog ontzettend mooie projecten lopen waar we met zijn allen nu hard en met veel plezier aan werken. Daarbij vergaat de wereld niet na 2013. We hebben steengoede dansers en ik ga er vanuit dat zij weer nieuw werk zullen vinden. We zullen hen daar ook zoveel mogelijk bij helpen en begeleiden.’ Wel geeft Blankert aan dat haar overige personeel zijn blik zal moeten verruimen. Blankert: ‘Maar ook hun zullen we zoveel mogelijk proberen te helpen.’

Nu de subsidie voor Dansgroep Amsterdam vanaf 2013 stopt wordt niet alleen het gezelschap getroffen. ‘Volgend jaar zouden we veel spelen in het Compagnietheater, dat theater zit nu ook met gaten in de programmering,’ zegt Blankert. Het effect van de bezuinigingen gaat volgens haar ook verder: ‘Ik ben ervan overtuigd dat de kunsten zullen overleven, maar hoe? Het niveau waarop we het kunnen doen zal dertig jaar achteruitgaan. Een nieuwe generatie zal het vanaf het begin weer moeten opbouwen.’

Dansgroep Amsterdam – Föld  foto: Chris van Koevorden