In een open brief in Rekto:Verso klagen twintig voormalig werknemers en stagiairs van Troubleyn, het gezelschap van Jan Fabre, de regisseur aan wegens seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Ze stellen dat in de afgelopen twee jaar minstens zes medewerkers ontslag hebben genomen vanwege dit gedrag.

De twintig, die worden ondersteund door de vakbond Acod Cultuur en door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, schrijven over vernederingen tijdens repetities – in het bijzonder met betrekking tot vrouwenlichamen – en over seksuele avances tijdens geheime fotosessies bij Fabre thuis, waarbij gesuggereerd werd dat wie meewerkt kan rekenen op solo’s in voorstellingen en meer werk in de toekomst. Een aantal van hen zocht na hun vertrek bij het gezelschap psychologische hulp. Eén performer vatte het zo samen: ‘Hij noemt ons “krijgers van de schoonheid”, maar uiteindelijk voel je je vooral een geslagen hond.’

Acht van de performers en stagiairs ondertekenden de brief met hun naam, de andere twaalf blijven anoniem. Ze werkten allen op verschillende momenten in de afgelopen twintig jaar met Fabre en onderschrijven hetzelfde beeld. Eén performer die vijftien jaar geleden met Fabre werkte, stelt: ‘Toen al gold uiteindelijk het principe: geen seks, geen solo.’

In een reactie ontkent Troubleyn dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en dat er situaties toegedekt worden. ‘We betreuren deze aanval via de media, aangezien er op deze manier een oneerlijk publiek proces wordt gevoerd. Jan Fabre wordt aan de schandpaal genageld, zonder enige vorm van verdediging op basis van anonieme getuigenissen en moeilijk te controleren beweringen.’

De briefschrijvers zeggen ‘maximale inspanning gedaan te hebben om binnen Troubleyn een inclusief gesprek te openen over #metoo, maar dat is niet gelukt. Ofwel werd dat gesprek vermeden, ofwel werden performers onmiddellijk voor een ultimatum gesteld.’ Troubleyn spreekt dit tegen en verwijst naar een intern vertrouwenspersoon en een externe preventiedienst.

De beschuldigingen aan het adres van Fabre komen na een onderzoek van de Universiteit Gent, waaruit bleek dat een kwart van de vrouwen in de cultuursector in Vlaanderen het afgelopen jaar te maken heeft gehad met ongewenste fysieke of seksuele intimiteiten. Fabre reageerde toen voor de VRT geschrokken, maar zei ook dat er in zijn gezelschap nooit een probleem is geweest.

Foto: De macht der theaterlijke dwaasheden, Wonge Bergmann