De SP en D66 willen dat er 14 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de kunst- en cultuursector in 2017. Jasper van Dijk en Alexander Pechtold hebben daarvoor tijdens het debat over de cultuurbegroting in de Tweede Kamer vandaag twee amendementen ingediend. Het is nog onduidelijk of ze een meerderheid vinden.

Het extra geld zou naar instellingen moeten gaan die een positief oordeel van de Raad voor Cultuur of het Fonds Podiumkunsten hebben gekregen, maar toch geen subsidie kregen bij gebrek aan geld.

Om aan het benodigde bedrag te komen, willen de partijen 10 miljoen halen uit het Compensatiefonds Energie-intensieve bedrijven en 4 miljoen uit apparaatskosten van OCW. Volgens minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA) zijn beide bezuinigingen onmogelijk. De PvdA gaat wel mee zoeken naar alternatieve financiering.

Groen Links steunt de voorstellen van SP en D66. Op 8 december stemt de Tweede Kamer over de amendementen.