Er moet een vangnetregeling komen voor freelancers in de cultuursector die te maken krijgen met corona-annuleringen. Daartoe roept de Creatieve Coaltie vandaag op in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de koepel van 45 vakorganisaties en bonden sluit het voorgestelde steunpakket van het kabinet onvoldoende aan op de nood van zzp’ers en flexwerkers. 

De nieuwe coronamaatregelen treffen de creatieve en culturele sector opnieuw onevenredig hard, schrijft de Creatieve Coalitie. Veel zzp’ers en flexwerkers zijn opnieuw een groot deel van hun werk én inkomen kwijt. In de theatersector besloten al meerdere theaters volledig te sluiten zolang de avondlockdown duurt en dus ook geen matinees meer te programmeren.

Het kabinet heeft voor de cultuursector inmiddels 68 miljoen euro extra steun uitgetrokken, maar dat geld komt volgens de Coalitie niet goed terecht. Knelpunt in het gesubsidieerde circuit is dat steun onvoldoende bij zzp’ers terecht komt. Het gaat vooral naar instellingen en druppelt daar niet goed door in de keten. Dat bleek onder meer uit een onderzoek van Boekman afgelopen juni. Volgens dat onderzoek dreigt het ongesubsidieerde marktgerichte deel van de sector helemaal over het hoofd te worden gezien. Bij de generieke steunmaatregelen sluiten gestelde voorwaarden (zoals de partnertoets) dan weer veel mensen uit.

De Creatieve Coalitie pleit daarom voor een aparte compensatie- of vangnetregeling voor zzp’ers en flexwerkers die kunnen aantonen dat opdrachten zijn weggevallen en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op compensatie of doorbetaling van hun werk- of opdrachtgever om de gevolgen van annuleringen op te vangen. Deze regeling zou kunnen worden ingericht naar het voorbeeld van de regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), met als kenmerkend verschil dat alleen een individueel werkende een aanvraag kan indienen.

Daarnaast vraagt de Coalitie in de brief om een invoering van generieke maatregelen als de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), Tonk (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). Daarbij dienen ook enkele pijnpunten aangepast te worden. Bij de TVL zou bijvoorbeeld de vereiste van een gescheiden privétoegang en vestigingsadres geschrapt moeten worden en bij de de TOZO de partner- en vermogenstoets. Ook zou er ruimte moeten komen voor bijverdiensten tot een bepaald maximum zonder verrekening achteraf.

De brief van de Creatieve Coalitie werd medeondertekend door de Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties.

Foto: Wintercircus Utrecht