Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen, organiseert het culturele veld aankomend weekend de actie #:orange_heart:rtforUkraine. Op 4, 5 en 6 maart zamelen culturele organisaties geld in, verlichten hun gebouwen in de Nationale kleuren van Oekraïne en houden een moment van bezinning.

‘Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land’, schrijft initiatiefnemer Taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties, dat werd opgericht direct bij de start van de coronacrisis in maart 2020.

Komend weekend lichten culturele organisaties hun gebouwen aan in de Nationale kleuren van Oekraïne en doneren (naar vermogen) een deel van hun opbrengsten aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de inwoners van Oekraïne. Het publiek wordt uitgenodigd ook een donatie te doen onder vermelding van de actie H-artforUkraine.

Culturele organisaties doen mee met zowel reeds geprogrammeerde activiteiten als speciale bijeenkomsten geheel in het teken van Oekraïne, bijvoorbeeld met Oekraïense artiesten en kunstenaars. Daarbij willen ze het publiek ook ‘een moment van bezinning’ aanbieden, bijvoorbeeld door een stilte voorafgaand aan een voorstelling, rondleiding of workshop.

Op de website h-artforukraine.nl wordt vanaf vanmiddag een overzicht bijgehouden van wie er meedoen en met welke activiteit. Organisatoren vinden hier het logo, een flyer en andere nuttige informatie.

Foto: Lucifer van Het Nationale Ballet, Hans Gerritsen