Op 2 april is de Amsterdamse Cultuurlening voor kunstenaars en culturele organisaties gelanceerd. De lening is een nieuw initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Cultuur-Ondernemen en Triodos Bank en maakt het afsluiten van een lening ook voor kunstenaars en culturele organisaties haalbaar.

Het AFK stelt in totaal 500.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van de lening. Dit is overgebleven subsidiegeld dat voor de Cultuurlening in omloop zal blijven. Aanvragers kunnen tegen drie procent rente tussen duizend en tienduizend euro lenen, terug te betalen binnen drie jaar. Het verstrekken van deze leningen verloopt via Cultuur-Ondernemen. Businessplannen voor leningen vanaf tienduizend euro worden door de Triodos Bank beoordeeld en tegen een marktconforme rente verstrekt.

Cultuur-Ondernemen is momenteel in onderhandeling met andere steden om op verschillende plaatsen in het land regionale cultuurfondsen op te richten. Amsterdam is de pilotversie. Cultuur-Ondernemen verstrekt zelf al jaren kleine leningen. Geïnteresseerde fondsen, zoals nu het AFK, mogen eigen voorwaarden aan de lening stellen en gebruikmaken van de infrastructuur van Cultuur-Ondernemen.

Het AFK en Cultuur-Ondernemen bieden als onderdeel van de Amsterdamse Cultuurlening ook een inhoudelijk trainings- en begeleidingsprogramma, gericht op het versterken van ondernemerschap. Kredietaanvragers die van de lening gebruikmaken kunnen hier tegen een sterk gereduceerd tarief aan deelnemen.

Meer informatie: www.amsterdamsecultuurlening.nl

(foto: Cultuur-Ondernemen-directeur Jo Houben en AFK-directeur Sylvia Dornseiffer)