Kunstonderwijs heeft alleen nut als het wordt aangeboden in samenhang met andere cultuurvakken. Dat concludeert onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, dat een nieuw advies voor invulling van cultuureducatie voor kinderen van vier tot achttien jaar heeft gepresenteerd. Het onderzoeksbureau benadrukt het belang van de integratie van kunstonderwijs met cultuurvakken als geschiedenis, filosofie en talen.

‘Kunst is niet in zichzelf waardevol, maar kunst is waardevol als ze je in staat stelt om vorm te geven aan je leven,’ zegt projectleider Barend van Heusden. Hij stelt daarmee de effecten van kunst boven de kunst zelf. Ook zegt hij dat nadenken over cultuuronderwijs begint met onderscheid maken tussen kunst en cultuur. ‘Cultuur gaat over de vraag hoe we de wereld om ons heen tegemoet treden.’

Het onderzoeksproject werd vier jaar geleden gestart door de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Leerplanontwikkeling, vanuit de vraag naar structuur en onderbouwing voor cultuuronderwijs. Het is voor het eerst dat er in Nederland een zo grootschalig wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De resultaten van het vierjarig onderzoek zullen niet per definitie het cultuuronderwijs op scholen veranderen. Scholen zijn niet verplicht om iets met de adviezen te doen. Bovendien is het de vraag in hoeverre scholen zich al tot de bevindingen van het project verhouden.

(Foto: Barend van Heusden)