De culturele sector roept het kabinet op om podia, musea en bibliotheken open te houden voor bezoekers uit de eigen regio. Ze willen het lokale publiek ‘een lichtpunt blijven bieden in een buitengewoon zware tijd, een basisvoorziening met grote impact op het welzijn en de mentale fitheid van ons allen’. Ook blijven er dan – al is het beperkt – mogelijkheden voor artiesten en kunstenaars om op te treden voor een live publiek.

Voorstellingen en concerten zijn nu nog mogelijk voor maximaal 30 bezoekers. Het kabinet overweegt echter theaters en concertzalen helemaal te sluiten om reisbewegingen verder terug te dringen. Premier Rutte zou die maatregel in de coronapersconferentie van vanavond kunnen aankondigen.

De Taskforce culturele en creatieve sector, een koepelorganisatie van verschillende belangenverenigingen en vertegenwoordigers waaronder Kunsten ’92, de VVTP en de Creatieve Coalitie, stelt voor om deze locaties wél open te houden voor publiek uit de omgeving. Vanochtend heeft de Taskforce daarvoor een oproep verstuurd aan het kabinet en de betreffende Tweede Kamerleden.

‘Bij iedere inwoner van ons land is een podium, museum of bibliotheek in de buurt’, stelt de Taskforce. ‘De openstelling van deze organisaties biedt hen de gelegenheid om veilig en verantwoord buiten de eigen woning afleiding te vinden wanneer de corona beperkende maatregelen tijdelijk nog verder moeten worden aangescherpt.’

Door de toepassing van stringente protocollen blijkt de verspreiding van het coronavirus op culturele locaties nihil.

Foto: Peter Leung, The Same Space