Stichting Muziek Centrum Nederland (MCN), het sectorinstituut voor het professionele muziekveld, spant een rechtszaak aan tegen staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het MCN diende eerder al een bezwaarschrift in tegen het besluit van Zijlstra om de rijkssubsidiëring aan het instituut stop te zetten. De staatssecretaris wees het bezwaar op 2 december 2011 af, waarop het MCN nu naar de rechter stapt. De zaak dient op 23 april.

Behalve MCN procederen ook het Nederlands Muziek Instituut en het Muziekcentrum van de Omroep. Ook het Theater Instituut Nederland heeft bezwaar aangetekend tegen de stopzetting van de rijkssubsidiëring. Afhankelijk van de reactie van het ministerie  besluit het TIN of het ook een zaak aanspant tegen Zijlstra.

De uitspraak van de rechter kan een sectorinstituut als het MCN overigens niet redden. De rechtszaak betekent hoogstens uitstel van executie. Het afbouwen, waar het sectorinstituut mee bezig is, gaat onverminderd door. Door het procederen loopt het beëindigen van de taken en het overhevelen van projecten naar andere instanties wellicht vertraging op. Om deze reden onderneemt De Kunstfactor, het sectorinstituut voor amateurkunst, geen gerechtelijke stappen. Voor het MCN wegen de principes echter zwaar genoeg om het besluit van de staatssecretaris toch aan te vechten.