De Creatieve Coalitie en de Kunstenbond pleiten voor een eenmalige overheidscompensatie van 5000 euro voor zzp’ers die door corona zonder werk en inkomen zitten. De koepel van belangenorganisaties roept daarnaast culturele instellingen op om uitgesteld en geannuleerd werk van zelfstandigen snel uit te betalen.

In de eenmalige compensatie van 5000 euro ziet de Creatieve Coalitie, een koepel van 43 belangenorganisaties voor werkenden in de culturele en creatieve sector, een ‘concreet alternatief en een relatief simpel uitvoerbare oplossing om deze coronaperiode te overbruggen’.

Uit een recente ledenenquête van de koepel blijkt dat kleine ondernemers uit de sector nu nauwelijks aanspraak maken op overheidssteun. Door de partnertoets krijgen ze geen Tozo of door de eis van gescheiden woon- en werkadres geen TVL. Het is volgens de koepel een ‘pijnlijk contrast’ met werknemers die door NOW-loonkostensubsidie bijna hun volledige salaris behouden, waarbij partnerinkomen geen enkele rol speelt.

Voor wie wel in aanmerking komt dekt de steun volgens de Creatieve Coalitie ook niet of nauwelijks de vaste lasten. Tozo is per huishouden beperkt tot het sociaal minimum, bij een weggevallen ‘modaal’ zzp-inkomen ‘is de inkomensval gigantisch’. Daarnaast blijkt nu bij de aangifte van de inkomstenbelasting dat Tozo-ontvangers met een partner extra inkomstenbelasting moeten betalen.

De Coalitie wil de huidige steunmaatregelen wel behouden omdat ze voor sommige beroepsgroepen wel goed werken. De bonus komt bovenop de bestaande maatregelen. Via de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) uit het Handelsregister kunnen de rechthebbenden bepaald worden.

Beeld Jip van der Toorn / Kunstenbond

Naast de oproep voor een eenmalige uitkering, vragen de belangenverenigingen ook culturele instellingen om ‘de rekening van de crisis eerlijk te delen’. Ze roepen hen op om werkzaamheden die zijn uitgesteld en geannuleerd wel uit te betalen. Van de 2400 respondenten van de ledenenquête kreeg ruim tweederde in 2020 niet betaald bij corona-annuleringen. Maar liefst 72 procent gaf aan dat met uitstel van de opdracht ook de betaling is doorgeschoven naar ‘wanneer het weer kan’.

Foto boven: Antonin Rioche door Salih Kilic