De schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, is naar verwachting nu al minimaal 12 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die de afgelopen week is gehouden door de belangenverenigingen KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA.

Amateurkunstverenigingen hebben massaal gehoor gegeven aan de maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. Alle verenigingen hebben hun repetities, lessen, concerten en evenementen stopgezet. Dit heeft directe gevolgen voor een grote groep artistiek begeleiders en docenten. Een deel kan worden doorbetaald, een ander deel niet. Op dit moment lijdt meer dan de helft van de verenigingen schade.

De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA baseren hun berekening op een vragenlijst die ruim 5000 mensen hebben ingevuld. Op dat moment was nog niet bekend dat het verbod op evenementen verlengd zou worden tot 1 juni. Daardoor is de verwachting dat de schade voor de verenigingen veel verder oploopt. Daarnaast vormen de verenigingen maar een deel van de amateurkunstsector. Veel zangers, musici en andere beoefenaars verenigen zich via stichtingen, projectmatige initiatieven of informele verbanden.