Na het zeer positieve advies van de gemeente Den Haag voor de Kunstenplanperiode 2013-2016 gekoppeld aan een verhoging van het subsidiebedrag, ontvangt Korzo voor de komende jaren nu ook financiële ondersteuning van het Haagsche Bluf Fonds, Fonds 1818 en het Fonds Podiumkunsten. Daarmee is een deel van het verlies als gevolg van het wegbezuinigen van de productiehuizen in de Basisinfrastructuur teruggedraaid. Desondanks verliest Korzo voor de ontwikkeling van choreografisch talent dertig procent van zijn huidige totale subsidiebedrag.

Het Haagsche Bluf Fonds is een initiatief van fotograaf en filmmaker Anton Corbijn (na een langdurig verblijf in Londen weer woonachtig in Den Haag) samen met het Prins Bernard Cultuurfonds. Het fonds steunt Korzo voor vier jaar met een jaarlijkse bijdrage van dertigduizend euro voor twee opdrachten binnen het Haagse dansevenement Here we live and now. Fonds1818 verleent voor de komende kunstenplanperiode een maximale bijdrage van 400.000 euro voor cultuurparticipatie- en dansprojecten van jonge choreografen. Het Fonds Podiumkunsten kent voor de periode 2013-2014 een financiële bijdrage van 346.500 toe voor het werk van Joeri Dubbe, David Middendorp, Ivan Pérez en Jérôme Meyer & Isabelle Chaffaud.