Cobie de Vos stopt in mei 2022 als directeur/bestuurder van Het Huis Utrecht. Ze heeft dan ruim negen jaar leiding gegeven aan het huis voor makers.

De Vos begon in 2006 bij Huis en Festival a/d Werf als zakelijk directeur. Nadat het festival in 2013 fuseerde met Springdance tot SPRING, zette De Vos samen met Guido Besselink in het toen lege pand aan de Boorstraat een nieuw huis voor makers op. Daarin brachten ze ondernemerschap en talentonwikkeling samen en maakten ze tegen de druk van produceren in ruimte voor onderzoek en experiment. Besselink vertrok afgelopen zomer bij Het Huis.

De Vos geeft in vol vertrouwen Het Huis Utrecht over aan haar opvolger. ‘We staan er nu goed voor. Het Huis is een gezonde organisatie die haar kansen ook tijdens de crisis heeft gepakt.’ De directeur wil haar expertise blijven inzetten voor de kunstensector. ‘Hoe en waar laat ik op dit moment nog open.’

De Raad van Toezicht begint binnenkort met de procedure rondom het vinden van een vervanger. Dit volgens hen vanuit de wetenschap dat de uiteindelijke kandidaat een stevige organisatie aantreft, welke opereert vanuit ‘een inspirerend meerjarenbeleidsplan en altijd ruimte biedt aan ontwikkeling en innovatie’, aldus de website van Het Huis Utrecht.

Foto: Nadine van de Berg