De Charlotte Köhler Prijs voor theater gaat dit jaar naar regisseur Eva Line de Boer. Aan de aanmoedigingsprijs voor jong talent van het Prins Bernhard Cultuurfonds is € 30.000 verbonden. Hij wordt uitgereikt op 4 juli tijdens de Young Talent Awards in het Compagnietheater in Amsterdam.

Eva Line de Boer (1988) maakt volgens de adviescommissie ‘fijnzinnige en doordachte voorstellingen die actuele onderwerpen scherp en kritisch verbeelden, zoals in de voorstellingen Tutorial – the art of living en Dit gebeurt allemaal tegelijk’.

Op basis van uitgebreid onderzoek en met aandacht voor issues als diversiteit, identiteit, internet, uiterlijk en veroudering levert Eva Line de Boer met haar voorstellingen ‘een nieuwe en actuele bijdrage’ aan het theaterlandschap.

Eva Line de Boer studeerde aan de Regie Opleiding aan de Toneelacademie Maastricht en ontwikkelde zich daarna als nieuwe maker bij Festival Cement en PLAN Brabant. Naast haar autonome werk regisseerde De Boer in opdracht voor Theaterzaken Via Rudolphi & Theatergroep Carver, Berg&Bos en Productiehuis Zeelandia. Deze zomer gaat haar nieuwe voorstelling Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie in première bij HNTjong op Festival Boulevard.

De Boer laat weten het fijn te vinden om de bevestiging te krijgen dat de thema’s die ze onderzoekt en het theater dat ze maakt gewaardeerd worden. Ze vindt het ‘bijzonder dat deze prijs niet één enkel werk bekroont, maar de hele lijn waarin ik me als maker samen met mijn artistieke team ontwikkel. Het is een aanmoediging om door te gaan met zoeken, verbeelden en ogen openen.’

Foto: Jorrit Lousberg