Sinds de eerste lockdown is het aantal zelfstandigen met een volledige werkweek (van 35 uur of meer) gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij nam het aantal zelfstandigen toe dat meer uren wil maken. De grootste toename van zelfstandige deeltijders die meer willen werken betreft mensen met een creatief of taalkundig beroep.

In het tweede tot en met vierde kwartaal van 2020 wilden in de creatieve sector gemiddeld 28.000 zelfstandige deeltijders meer uren maken. Een stijging ten opzichte van vorig jaar, in 2019 ging dat om 19.000 mensen. Het gaat hier om freelance-journalisten, acteurs en anderen in de cultuursector, aldus CBS-woordvoerder Van Mulligen tegenover de NOS. Het CBS denkt dat de situatie voor deze sector zorgelijk blijft zolang er strenge maatregelen van kracht blijven.

Het aantal zelfstandigen dat voltijds kan werken, lag elk kwartaal in 2020 lager dan het jaar ervoor. In het vierde kwartaal van 2020 werkten 895.000 zelfstandigen voltijds, dat zijn er 44.000 minder dan eind 2019. Daarnaast was er wel een stijging te zien in het totale aantal zelfstandigen, maar zij werkten meer in deeltijd.

Foto: Theaterzaal de Flint