Minister Jet Bussemaker vindt de kritiek die Melle Daamen afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad uitte op het cultuurbeleid achterhaald. Volgens de cultuurminister zitten er ‘witte plekken’ in Daamens kritiek en richt hij zich eigenlijk op het cultuurbeleid van het kabinet Rutte-I dat grote bezuinigingen doorvoerde. Volgens Bussemaker doet Daamen voorstellen die verder gaan dan het bezuinigingsbeleid van Ruttes eerste kabinet.

Het is de minister niet duidelijk waar Daamen zijn uitspraken met betrekking tot een cultureel overaanbod op baseert. Zij vraagt zich af of Daamen de cultuur in de regio wil afschaffen. Ook plaatst zij kanttekeningen bij Daamens keuzes en vraagt ze zich af waarom hij wel de subsidie op Het Nationale Ballet wil afschaffen, maar Toneelgroep Amsterdam, dat verbonden is aan zijn eigen schouwburg, niet.

Bussemaker deed haar uitspraken bij de presentatie van de Cultuurindex Nederland in het Concertgebouw, een initiatief van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de minister komt de index op het juiste moment om de uitspraken van Daamen in een juister perspectief te plaatsen.

Foto: OCW