Minister Bussemaker (OCW) heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer negatief uitgesproken over de amendementen van Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Veen (VVD). Op 1 december liet ze de Kamer weten de ingediende amendementen te ontraden. Desondanks worden de plannen op 3 december in stemming gebracht. De oppositie is fel tegen.

Op 30 november lieten coalitiepartners Monasch en Van Veen tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting 2016 in de Tweede Kamer weten 13,5 miljoen euro extra aan cultuur te willen besteden. Dit geld willen zij weghalen uit de begroting van Binnenlandse Zaken, waar het bedrag bestemd was voor het Gemeentefonds, geoormerkt voor beeldende kunst.

Bussemaker haalt in haar brief verschillende onderzoeken aan, waarmee ze laat zien dat het aannemelijk is dat er door dit plan 13,5 miljoen euro aan bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving verdwijnt. Het geld zal voor een belangrijk deel terechtkomen op andere plekken in de culturele sector dan bij beeldende kunst en vormgeving, schrijft de minister. Ook voorziet ze dat de middelen waarschijnlijk terechtkomen in andere gemeenten dan bij Binnenlandse Zaken was voorzien.

De PvdA en VVD willen 6,5 miljoen euro van het extra budget alsnog aan de gemeenten toekennen voor beeldende kunst, mits die zelf evenveel bijleggen. De overige 7 miljoen willen zij besteden aan de ernstigste knelpunten op de cultuurbegroting.