Zie af van de verlaging van de zelfstandigenaftrek en laat generieke steunmaatregelen (TOZO, NOW, TVL) beter aansluiten op de culturele praktijk. Dat zijn enkele van de aanbevelingen die de Taskforce culturele en creatieve sector doet over de invulling van de nieuwe coronasteunpakketten.

De Taskforce, waarin de Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, de Creatieve Coalitie en Kunsten ’92 zich hebben verenigd vanaf het moment dat de coronacrisis uitbrak, heeft gisteren per brief enkele voorstellen gedaan over de invulling van het tweede specifieke steunpakket voor cultuur (€ 482 miljoen) en het derde generieke steunpakket.

Wat betreft het specifieke steunpakket voor cultuur vraagt de taskforce om ‘oog voor de gehele keten’ te houden en doet daarbij vijf specifieke voorstellen:

  • Steun programma’s en loketten bij de bestaande cultuurfondsen die direct ten goede komen aan individuele makers
  • Richt een flexibel nationaal fonds op waar bedrijven werkkapitaal kunnen aanvragen om een veilige doorstart te financieren.
  • Steun opnieuw het Kickstart Cultuurfonds, dat financiële ondersteuning biedt aan onder meer theaters en producenten om aanpassingen aan de anderhalvemetersamenleving door te kunnen voeren.
  • Laat de culturele sector aansluiten bij de plannen van provincies die willen investeren in het herstel van de regionale economie met Europese cofinanciering. Een rechtvaardige verdeelsleutel zou kunnen zijn: huisvestingslasten inclusief gebouwgebonden kosten voor instellingen en kunstenaars.
  • Net als de Raad voor Cultuur en de VSCD doet ook de Taskforce een oproep om een reëel perspectief op verdere heropening te beiden. ‘Met een schat aan ervaring in het ontvangen en begeleiden van publiek, is gebleken dat bezoek aan culturele organisaties zoals podia en musea nauwelijks bijdraagt aan de verspreiding van COVID-19 en dus veilig verloopt.’
Bij het generieke pakket pleit de taskforce vooral voor een betere aansluiting van de TOZO-, NOW- en TVL-regeling op de culturele praktijk. Ten slotte vraagt de taskforce op het fiscale vlak (ook in het kader van de Miljoenennota) aan de politiek om af te zien van verlaging van de zelfstandigenaftrek en om de Geefwet te verruimen.