Belangenvereniging Kunsten ’92 heeft een brief gestuurd aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Ze willen dat er tijdens het debat over de cultuurbegroting op 21 november meer geld toegevoegd wordt dan de beloofde 10 miljoen.

Kunsten ’92, de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, schrijft onder meer dat ze blij is dat er in de conceptverkiezingsprogramma’s van de politieke partijen een ‘bredere erkenning is voor het belang van de cultuursector voor de creatieve en kenniseconomie’. Ook is de belangenorganisatie verheugd dat ‘de Kamer zich er van bewust is dat structureel toevoegen van € 10 miljoen aan de cultuurbegroting onvoldoende is om de knelpunten op te lossen.’

De brief gaat daarna dieper in op die knelpunten. Aan bod komen tekorten en problemen bij de fondsen, cultuureducatie, goed werkgeverschap en ondernemerschap, culturele diversiteit, internationaal cultuurbeleid en de komende herstructurering van het cultuurstelsel.