De brief die een groot aantal afgevaardigden uit de podiumkunsten aan minister Bussemaker van Cultuur stuurden sorteert effect. Vera Bergkamp (D66) en Jasper van Dijk (SP), cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer, hebben hun motie over de besteding van het extra budget voor talentontwikkeling naar aanleiding van de brief aangepast.

Bergkamp en Van Dijk dienden naar aanleiding van het Tweede Kamerdebat van 8 september jl. een motie in waarin ze de regering verzochten aansluiting bij de al bestaande structuur van fondsen en expertisecentra te zoeken. Ze hebben de motie nu aangepast door toe te voegen dat de regering niet alleen over de besteding met de fondsen en de bestaande expertisecentra in overleg moet treden, maar ook over de uitwerking. Bovendien vragen ze de regering nu ook om ‘nieuwe makers’ bij dit gesprek te betrekken. De motie wordt op dinsdag 23 september in de Tweede Kamer behandeld.

In de brief van 16 september jl. verzocht de podiumkunstensector minister Bussemaker de extra acht miljoen euro niet te verdelen over vijf landelijke coaches, honderd werkbudgetten van negenduizend euro per jaar en tweehonderd leningen. Als tegenvoorstel noemden ze een nieuwe toegankelijke ontwikkelingsregeling, ondergebracht bij een van de bestaande fondsen, die als aanvulling op de Nieuwe Makers Regeling van het Fonds Podiumkunsten kan dienen.

Kunsten ’92, de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, roept theatermakers en andere belanghebbenden op om de brief ook te ondertekenen. Bovendien verzoekt ze mensen uit andere disciplines dan de podiumkunsten het initiatief te steunen, zodat het draagvlak vanuit die andere sectoren zichtbaar wordt. Hoe langer en diverser de lijst, des te beter, zegt Kunsten ‘92. Steun betuigen kan via een mail aan T.Elstgeest@Productiehuisrotterdam.nl.