Jeugdtheatergezelschap BonteHond krijgt de komende vier jaar 300.000 euro per jaar voor het ontwikkelen en uitvoeren van kunstonderwijs op Almeerse scholen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Almere ondersteunen de doorlopende leerlijn Kunst is dichterbij dan je denkt.

Deze is bedoeld voor het Almeerse basisonderwijs in het kader van Cultuureducatie met kwaliteit en wordt ontwikkeld in samenspraak met Museum De Paviljoens en de Almeerse Scholen Groep (ASG). Tot op heden benaderde iedere organisatie individueel het onderwijs met een eigen aanbod. In 2011 zijn BonteHond en Museum De Paviljoens om tafel gaan zitten om een programma te creëren met aanbod van alle kunstinstellingen uit Almere voor groep 1 tot en met 8.

Leerlingen krijgen les van hun eigen leerkracht, gaan op excursie, krijgen masterclasses van kunstenaars en theatermakers en gaan op bezoek bij culturele instellingen, variërend van beeldende kunst, theater en andere podiumkunsten tot architectuur en cultureel erfgoed. Voor een goede integratie in het bestaande onderwijs zal de leerlijn aanhaken bij thema’s die bij andere vakken aan bod komen. De lesstof wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de directeuren en docenten van de Almeerse scholen.

Behalve BonteHond levert ook internationaal theaterfestival 2 Turven Hoog een bijdrage aan de ontwikkeling van het programma, net als Museum De Paviljoens, Bureau Archeologie en Monumentenzorg Gemeente Almere en cASLa (centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere).

(Opstand van de nerds – BonteHond, foto: Ben van Duin)