De directie van de Amsterdamse Academie voor Theater en Dans heeft Bojana Bauer benoemd tot artistiek leider van de nieuwe dansopleiding Contemporary Dance and Performance. De opleiding gaat vanaf het studiejaar 2018-2019 van start en zal de huidige opleidingen Hedendaagse dans, Moderne Theaterdans en Urban Contemporary in zich opnemen. 

Onder leiding van Bojana Bauer zal het curriculum van de nieuwe opleiding ontwikkeld worden. De academie wil dat deze ‘edgy en veeleisend’ wordt, met ‘het niveau en de ambitie om actief en eigenzinnig bij te dragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse dans, performance en theater’. De school zal ‘studenten met passie en een eigen visie op bewegen begeleiden om veelzijdige, co-creërende dansers te worden’.

Bojana Bauer is dans- en performance-dramaturg en -theoreticus. Ze publiceerde meerdere essays, geeft regelmatig lezingen en neemt actief deel aan openbare debatten. Als dramaturg heeft zij samengewerkt met choreografen als Latifa Lâabissi, Vera Mantero en Mário Afonso en met performancekunstenaar Pedro Gomez-Egaña.

Bauer volde zelf een professionele dansopleiding in Belgrado, waar zij deel uit maakte van het National Theatre Ballet. Daarnaast studeerde ze danstheorie en esthetiek aan de Université Paris 8 en behaalde ze in 2016 haar PhD in esthetiek en theorie in performing arts aan de Université Paris 8 – École Doctorale EDESTA. Momenteel is zij werkzaam als lector/adviseur aan EX.E.R.CE CCN en de Université Paul Valéry in Montpellier.

Foto: Jeroen de Beer