In 2014 bestaat de BNG Bank honderd jaar en het BNG Cultuurfonds vijftig jaar. Beide jubilea worden gezamenlijk gevierd met een project dat de titel Eeuwige Jeugd heeft gekregen. Eeuwige Jeugd is een project dat jonge, getalenteerde makers en gezelschappen de mogelijkheid biedt om een nieuwe, multidisciplinaire voorstelling te maken. Het gaat onder meer om de disciplines dans, theater, beeldende kunst, video en muziek.

In nauwe samenspraak met de afdelingen cultuur van de provincies in Nederland, en op aangeven van gemeenten en hogescholen, zijn ‘witte raven’ uit de kunst- en cultuursector geselecteerd. Zij werden in de gelegenheid gesteld een productieplan voor een voorstelling te maken. Daaruit zijn door een beoordelingscommissie veertien producties gekozen, die in de loop van 2014 verspreid over vijf avonden op bijzondere (culturele) erfgoedlocaties in ons land worden gepresenteerd. Uit de discipline theater is onder andere gekozen voor het Kameroperahuis (Annemarie Slotboom), Hoge Fronten (Lieke Benders), Nederlandse Dansdagen en Korzo Producties.

Ook zijn per provincie drie jonge, getalenteerde dichters benaderd om over het thema Eeuwige Jeugd een gedicht te schrijven. De twaalf beste dichters (per provincie één) dragen tijdens de vijf avonden het gedicht voor dat zij speciaal voor deze gelegenheid hebben geschreven.

Het jubileumproject wordt op vrijdag 12 december met een grote culturele manifestatie in de Fokker Terminal in Den Haag afgesloten.

(Foto: Niet Wiet, wel Nel – Lieke Benders/Hoge Fronten, foto: Saris& den Engelsman)