In 2017 bestond 44 procent van de culturele vacatures uit onbetaalde functies. Met name kleine culturele instellingen zijn sterk afhankelijk van onbetaalde krachten als stagiairs en vrijwilligers. Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) dat bureau Lahaut publiceerde aan de hand van cijfers van vacaturesite Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt. Overigens is het totale aantal vacatures – betaald en onbetaald – in de culturele sector het afgelopen jaar wel gestegen.

Het bureau constateert dat vrijwilligers door bezuinigingen en economische crisis een steeds belangrijker aandeel in het personeelsbestand van culturele instellingen hebben gekregen en vraagt zich af in hoeverre vrijwilligers in de culturele sector vaste concurrentie vormen voor werkenden. Het grote aandeel van onbetaalde krachten zegt iets over het gebrek aan voldoende financiële middelen om betaalde arbeidskrachten in te zetten. Specifiek in de podiumkunstensector is het aantal vrijwilligers ten opzichte van tien jaar geleden verdubbeld.

Er zijn in 2017 bijna vijfduizend unieke culturele vacatures online geplaatst, dat is een stijging van tien procent vergeleken het jaar daarvoor. Vacatures voor een betaalde functie in de cultuursector zijn ten opzichte van 2016 met 24 procent toegenomen. Overigens betreft een kwart daarvan een tijdelijke functie. In de overige driekwart gaat het om een (mogelijk) vast dienstverband.

Het onderzoek richt zich op de sectoren amateurkunst en cultuureducatie, archieven, monumenten, beeldende kunst en vorming, dans, film, letteren en bibliotheken, musea, muziek en muziektheater, theater, monumenten en archeologie – en behelst zowel het gesubsidieerde als het ongesubsidieerde segment van de sector. Ook vacatures binnen de kunst- en cultuuropleidingen zijn in het onderzoek meegenomen.

In totaal werkten er volgens het CBS vorig jaar 42 duizend werknemers en 119 duizend zelfstandigen in de creatieve en culturele sector.

Grafiek: Jobfeed, bewerkt door Bureau Lahaut