Het betoog over toegenomen maatschappelijk draagvlak voor kunst en theater, dat dramaturg Tobias Kokkelmans tijdens het Nederlands Theater Festival hield, krijgt op veler verzoek een vervolg. Het Transitiebureau organiseert dit theaterseizoen De Agenda, een reeks vervolggesprekken over de toekomst van het theaterlandschap. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 27 oktober in de Amsterdamse Theaterschool en staat open voor de hele theatersector.

In zijn voordracht De aristocratisering van onze infrastructuurhier te lezen op de Theaterkrant, noemde Tobias Kokkelmans het afkalvende draagvlak voor kunst en theater een mythe. Hij toonde aan dat de publieke belangstelling niet afneemt maar juist is toegenomen. Als verklaring voor het bestaan van deze hardnekkige mythe noemt Kokkelmans een zekere aristocratisering van de infrastructuur en de manier waarop de macht zich legitimeert.

Na zijn emotionele speech op het Theaterfestival bleek er veel vraag naar een breder vervolggesprek, wat leidde tot een oproep tijdens de laatste uitzending van Radio Futura. Kokkelmans heeft zijn betoog samengevat in een aantal agendapunten, die hier te lezen zijn. Deze worden tijdens De Agenda ingezet als vertrekpunt, alsmede als mikpunt. Het Transitiebureau hoopt op een divers gezelschap, dwars door alle generaties, vakgebieden en expertise heen, met nadrukkelijk alle ruimte voor tegengestelde opvattingen.

De bijeenkomsten worden op verschillende plekken in verschillende steden georganiseerd. Het platform zal op verschillende momenten dit seizoen een alternatief advies uitbrengen, bijvoorbeeld in de aanloop naar het advies van de Raad voor Cultuur.

Op maandag 27 oktober om 19:00 uur komt De Agenda voor de eerste keer samen op De Theaterschool (Jodenbreestraat 3, Amsterdam). Daar worden de verdere plannen gepresenteerd, de agendapunten toegelicht en de invulling van de rest van het seizoen bepaald. Aanmelden kan bij tobias@wunderbaum.nl en transitiebureau@gmail.com. Vermeld daarbij op welk agendapunt u zou willen aanhaken.

Foto: Radio Futura, september 2014, Thomas Lenden