Het bestuur van meldpunt Mores treedt af. De leden willen ruimte maken voor een nieuwe bestuur nu het ‘zelf onderwerp van gesprek is geworden en daardoor ook het imago van het meldpunt wordt aangetast’, schrijft voorzitter Amber de Vente vandaag in een verklaring. Er wordt een onafhankelijke externe adviseur aangesteld om een nieuw bestuur te vormen.

Te midden van het nieuws over het werkklimaat op de redactie van NOS Sport kwam ook de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van Mores ter discussie te staan. Pijnpunt was de relatie tussen de voorzitter van het meldpunt, Janke Dekker, en Tom Egbers – een van de kopstukken van NOS Sport die in een onderzoek van de Volkskrant naar voren komt als vermeend aanstichter. Dekker legde vorige week haar taken al neer en werd tijdelijk opgevolgd door Amber de Vente.

De Vente belooft dat er ‘in goed overleg met alle betrokken partijen voor een soepele overgang naar een nieuw bestuur wordt gezorgd’ en benadrukt dat het aftreden géén gevolgen heeft voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. ‘Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Het meldpunt blijft gewoon bereikbaar. Melders komen direct in contact met onafahnkelijke en professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die binnenkomen.’

Mores of languit Mores.online is sinds 2018 het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. In het bestuur zetelden vertegenwoordigers van alle deelnemende clusters. Bestuursleden geven voornamelijk voorlichting over het meldpunt en dragen zorg voor de fondsenwerving/financiering op langere termijn.