Na het uitblijven van structurele meerjarige subsidie hebben het bestuur en de nog zittende directieleden van het ITs Festival besloten af te treden. ‘De inhoudelijke keuzes die we samen voor de toekomst gemaakt hebben in ons nieuwe beleidsplan zijn helaas afgewezen. Dat heeft geleid tot dit besluit’, laat zakelijk directeur Jasminka Beganovic weten.

Het International Theatre School Festival – kortweg ITs – presenteert sinds 1989 in de laatste week van juni een bundeling van afstudeervoorstellingen en andere activiteiten, die samen een ‘state of the art’ moeten geven van afstuderend podiumtalent.

Tot op heden werd het festival mede mogelijk gemaakt door structurele financiering vanuit de Gemeente Amsterdam en het Fonds Podiumkunsten. De nieuwe aanvragen die de Stichting ITs Festival daarvoor begin dit jaar weer indiende, werden echter niet gehonoreerd.

Omdat de inhoud van de subsidieaanvragen geheel in overleg met het bestuur tot stand is gekomen, treden naast de nog zittende directieleden Jasminka Beganovic en Tim Persent, ook alle bestuursleden zich terug. Artistiek directeur Theu Boermans had afgelopen festivaleditie al afscheid genomen, nadat was aangekondigd dat Marcus Azzini hem per 1 januari 2017 zou opvolgen. Die wordt nu al eerder ingevlogen. De zittende directie en bestuur hopen met hun vertrek ruim baan te geven aan Azzini’s plannen om gezamenlijk met de Nederlandse toneel- en dansacademies een nieuwe invulling aan het ITs Festival te geven.

Het is de bedoeling dat vanaf begin november de organisatie volledig wordt overgedragen aan een nieuwe directie, gesteund door een nieuw bestuur. De leden daarvan zijn nog niet bekend, maar er zou hard gewerkt worden om het festival in juni 2017 toch al in een nieuwe vorm te realiseren.