Kunsten ’92 en de Federatie Cultuur hebben in een brief aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen gevraagd om meteen na de verkiezingen een aantal maatregelen te nemen, zodat onomkeerbare schade aan de Nederlandse cultuursector kan worden voorkomen.

In deze brief wijzen zij erop dat herstel van de bezuinigingen op cultuur niet kan wachten op een regeerakkoord. Ze verzoeken om, vooruitlopend op het nieuwe regeerakkoord, bij de Algemene Beschouwingen van 26 en 27 september een (incidenteel) budget in de begroting van 2013 te reserveren om aanpassingen in de Cultuurnota mogelijk te maken.

In de Cultuurnota, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd en eind november 2012 door de Tweede Kamer wordt vastgesteld, worden de budgetten van culturele instellingen voor vier jaar vastgelegd. Doordat de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord vermoedelijk langer gaat duren dan eind november, is het noodzakelijk om nu al maatregelen te nemen om ongewenst verlies van cultureel kapitaal te voorkomen.

Kunsten ’92, de belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, en werkgeversvereniging Federatie Cultuur constateren dat de Nederlandse cultuursector in zijn fundamenten wordt aangetast doordat 43 procent van de instellingen met ingang van 2013 geen subsidie meer krijgt en een groot aantal het met substantieel minder geld moet doen. Een aantal culturele instellingen heeft deze maanden geen andere keuze dan zichzelf op te heffen en medewerkers te ontslaan.

Een aantal politieke partijen heeft in hun verkiezingsprogramma middelen gereserveerd om herstel mogelijk te maken. SP en GroenLinks willen de bezuinigingen volledig terugdraaien en zelfs meer investeren (SP), PvdA en D66 willen vijftig miljoen euro herstellen.