The Art of Impact heeft in de eerste open ronde zesendertig van ruim vierhonderd aanvragen gehonoreerd, waaronder projectplannen van Trouble Man en Het Huis Utrecht. 

The Art of Impact is een tweejarig stimulerings-en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Bussemaker (OCW) door de zes landelijke publieke cultuurfondsen is ontwikkeld: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds.

Er is een budget van zeven miljoen euro beschikbaar voor bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken hebben.

Het Huis Utrecht maakt met het project Make No Little Plans de impact van kunst voelbaar in probleembuurt Amsterdamsestraatweg, samen met de buurt, de gemeente en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Sadettin Kirmiziyüz en Trouble Man 
ontwikkelen rondom de nieuwe voorstelling De radicalisering van Sadettin K. een interactief en educatief programma.

Ook gehonoreerd is het project Goed Volk, waarin Stichting Theaterproduktie Rotterdam een documentaire en theaterproductie met en over daklozen maakt, en Flagship Matchmaker, waarin het Haagse Theater de Vaillant samenwerking tussen amateurgroepen uit de wijk en professionals van de culturele instellingen bevordert.

Vanaf 24 augustus kunnen projectplannen voor de tweede open oproep worden ingediend. De sluitingsdatum is 5 oktober.

Foto: Het Huis Utrecht