Het Appeltheater aan de Duinstraat in Scheveningen is verkocht. De opbrengt van bijna 1,4 miljoen euro gaat waarschijnlijk naar de ontslagen medewerkers van Toneelgroep De Appel.

Toneelgroep De Appel moest eind 2016 stoppen, nadat de gemeente per 1 januari de subsidie beëindigde. Het theater van het gezelschap, een 19de-eeuwse paardenstal, was eigendom van een aparte stichting (SEA), die de verkoopopbrengst nu wil schenken aan de vierentwintig medewerkers en acteurs van het gezelschap. Daarvoor moet de curator van het failliete gezelschap nog wel toestemmen. Er mogen geen grote onverwachte tegenvallers opduiken.

De Gemeente Den Haag weigerde eerder mee te betalen aan een ontslagvergoeding voor de medewerkers. Wethouder Joris Wijsmuller maakte eind juni bekend dat hij de subsidie aan De Appel wilde beëindigen en het gezelschap zou daarna genoeg tijd hebben gehad om af te bouwen. Op 4 november werd zijn subsidiebesluit echter pas formeel bekrachtigd door de Gemeenteraad. Voor die tijd werd ook het collectief ontslag bij het UWV niet in behandeling genomen.

De Gemeente deed zelf ook een bod op het theater, dat ver onder de marktprijs gelegen zou hebben. Nieuwe eigenaar van het pand is de projectontwikkelaar Hol Projectinrichting uit Heteren, die in 2008 al de naastgelegen kerk verwierf en die wilde verbouwen tot een kantorencomplex. Wat de plannen met het Appeltheater zijn is nog niet bekend. Het gebouw heeft in ieder geval een culturele bestemming.