Op 21 juni overhandigden de medewerkers van Toneelgroep De Appel op het stadhuis van Den Haag  ruim tienduizend steunbetuigingen aan cultuurwethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Het gezelschap verzamelde de handtekeningen nadat de adviescommissie voor het Haagse kunstenplan 2017-2020 op 29 april aan de wethouder een negatief advies over het gezelschap had uitgebracht. Met de handtekeningenactie hoopt De Appel Wijsmuller te overtuigen dit advies niet te volgen.

Naast de handtekeningingenactie voert De Appel momenteel een poster- , sticker- en radiocampagne en roept ze haar publiek op zoveel mogelijk naar de voorstelling Decamerone te komen kijken. De Appel is voor haar voortbestaan vrijwel volledig afhankelijk van gemeentesubsidie, doordat de groep vier jaar geleden al haar rijkssubsidie kwijtraakte. Bij het Fonds Podiumkunsten is een aanvraag van twee ton per jaar gedaan.

De commissie pleit er in haar advies van 29 april voor om de aangevraagde jaarlijkse subsidie van ruim 2,2 miljoen euro niet te honoreren. De commissie is kritisch over het gezelschap en meent onder meer de theatermarathons anno 2016 niet meer uniek zijn, het (geprognosticeerde) publieksbereik onvoldoende ambitieus is, en de nieuwe voorgestelde initiatieven (langdurige festivals en een jaarlijkse locatievoorstelling) voor de komende beleidsperiode niet garant lijken te staan voor oorspronkelijkheid en innovatie. Daarbij mist de commissie een heroriëntering door de nieuwe artistieke leider; zijn aantreden biedt volgens de commissie geen garantie voor artistiek-inhoudelijke vernieuwing.

De gemeente Den Haag beslist over de uiteindelijke toekenning van de subsidie. Op 1 juli presenteert de wethouder zijn Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Op 27 oktober wordt dit plan behandeld door de gemeenteraad.

Foto: Henry van Niel