Anne Breure en Jeroen Bartelse gaan het voorzitterschap van Kunsten ’92 delen. Leden van de belangenorganisatie benoemden het duo op de Algemene Ledenvergadering van afgelopen week. Breure en Bartelse zijn de opvolgers van Jan Zoet, die na twee termijnen aftreedt.

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de culturele en creatieve sector, met meer dan 400 leden uit verschillende disciplines. Op voordracht van een benoemingscommissie kozen die leden vorige week twee nieuwe voorzitters. Ze vervullen deze bestuursfunctie onbezoldigd, naast hun werkzaamheden in de culturele sector.

Anne Breure is onafhankelijk curator en strategisch adviseur. Eerder was zij onder meer directeur van Veem Huis voor Performance en lid van verscheidene commissies, zoals de Commissie Ter Horst (2015) en de commissie Arbeidsmarktagenda (2017). Sinds 2016 is ze al algemeen bestuurslid van Kunsten ’92.

Jeroen Bartelse is sinds 2018 algemeen directeur van TivoliVredenburg in Utrecht. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is hij lid van de Taskforce culturele en creatieve sector en werkt hij intensief samen met Kunsten ’92.

Bij de aanvaarding van hun voorzitterschap benadrukte het duo dat Kunsten ‘92 voor de volle breedte van de culturele en creatieve sector moet staan. ‘De coronacrisis heeft de sector in al haar verschijningsvormen meer dan ooit samengebracht. Die bundeling van krachten – het verbreden, verbinden en verenigen van de gehele culturele en creatieve sector – is cruciaal voor een sterke lobby.’ Een duovoorzitterschap vinden ze daarbij passen. ‘Samen vertegenwoordigen we meer perspectieven: verschillende generaties, vrouw/man, makers/organisaties, persoonlijkheden. We kunnen van rol en perspectief wisselen, elkaar bevragen, aanvullen.’

Jan Zoet heeft zes jaar lang de vereniging geleid en was afgelopen twee jaar ook voorzitter van de Taskforce culturele en creatieve sector. Hij neemt officieel afscheid tijdens het Paradisodebat op 28 augustus.

Foto: Cherelle Karsseboom