De nieuwe Amsterdamse coalitie van D66, SP en VVD draait de bezuinigingen op kunst en cultuur van het vorige college grotendeels terug. In 2017 en 2018 wordt het budget voor kunst en cultuur met 7,6 miljoen euro verhoogd. De opbrengst hiervan gaat naar de kleinere instellingen en naar talentontwikkeling, aangezien de grote instellingen bij de bezuinigingen al zo veel mogelijk zijn gespaard. De gemeente verwachtte in januari nog maximaal vijf procent extra te moeten gaan bezuinigen, bovenop de tien procent van het huidige college. 

In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt echter zeer positief gesproken over cultuur als ‘een sterke economische motor’. Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland, wat belangrijk is voor de inwoners maar ook een sterke impuls geeft aan kwalitatief hoogwaardig toerisme en Amsterdam aantrekkelijker maakt als vestigingsplaats voor het (internationale) bedrijfsleven. ‘Hierin investeren, verdient zich dubbel en dwars terug,’ schrijven de partijen.

De coalitie meent bovendien dat het niet aan de politiek is om te oordelen over de kwaliteit van kunst en wil dat gaan overlaten aan onafhankelijke deskundigen. Het college en de gemeenteraad zullen in hoofdlijnen over het kunstenplan besluiten, maar laten de uitwerking en besluitvorming over individuele subsidies over aan een fonds dat op afstand staat. Dit is vergelijkbaar met de rolverdeling tussen het Rijk
en bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten. Het college zal hierover nadere plannen aan de gemeenteraad voorleggen.

Ook cultuureducatie en het investeren in broedplaatsen staan hoog op de agenda. Scholen worden zelf verantwoordelijk voor het cultuureducatieprogramma en krijgen meer vrijheid bij de invulling hiervan. De gemeente zal hierin een ondersteunende rol spelen en het convenant cultuureducatie wordt aangepast om dit beter mogelijk te maken. Verder zal de gemeente blijven investeren in broedplaatsen voor zowel kunstenaars als startende cultureel ondernemers en goed kijken naar doorstroming, om ook in de toekomst nieuwe creatieven te kunnen blijven ondersteunen.

Tevens zal er meer aandacht worden besteed aan het buurtgerichte cultuuraanbod, waarin de bestuurscommissies een duidelijke rol krijgen. Zij kunnen, in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK), het beste de behoeften binnen hun gebied identificeren en dat vervolgens toetsen aan het lokale aanbod, staat er in het akkoord. Ook wil de coalitie de geefcultuur stimuleren en particulieren, organisaties en ondernemingen motiveren om bij te dragen aan cultuur in Amsterdam, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van de Geefwet onder de aandacht te brengen en door crowdfunding en samenwerking met (lokale) fondsen.

Kajsa Ollongren (D66) krijgt kunst en cultuur in haar portefeuille en vervangt Carolien Gehrels (PvdA), die na acht jaar afscheid van de politiek heeft genomen en terug naar het bedrijfsleven keert. Ollongren (47) is nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken en daarmee topambtenaar van premier Mark Rutte. Ze wordt tevens loco-burgemeester en wethouder van Economische Zaken.

(Kajsa Ollongren, foto: Rink Hof)