Theatergroep Suburbia uit Almere kan alsnog rekenen op een meerjarensubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het gezelschap had bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het Fonds om ondanks een positief advies geen subsidie toe te kennen. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van het Fonds Podiumkunsten oordeelde hierop dat de regel voor bijdragen van gemeenten en provincies bij Theatergroep Suburbia te strikt was toegepast.

Door deze regeling kwam het gezelschap in eerste instantie een punt tekort om voor subsidie in aanmerking te komen. Beide partijen willen verdere juridische procedures voorkomen en zijn daarom tot een compromis gekomen. De bijdrage komt uit niet-bestede subsidiegelden die het Fonds onder andere voor dit doel heeft gereserveerd. Wel krijgt het gezelschap een kwart minder subsidie dan de 780.000 euro die hij aanvankelijk had aangevraagd. De gemeente Almere en de provincie Flevoland gaven Suburbia al het vertrouwen om door te gaan met behulp van subsidies, maar met de bijdrage van het Fonds is nu zeker dat het zijn deuren niet hoeft te sluiten. Deze zomer viert het gezelschap zijn tienjarig jubileum met de voorstelling Fanny & Marius op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere.

Behalve Suburbia tekenden nog 31 gezelschappen bezwaar aan tegen de subsidiebeslissingen van het Fonds Podiumkunsten. Van de 203 aanvragers moest het Fonds er 123 afwijzen, waarvan zestig procent al langere tijd subsidie ontving. Alleen bij Suburbia was er volgens de commissie sprake van een zodanige onvolkomenheid dat dit alsnog tot een hogere plaats in de rangorde moest leiden. De onafhankelijke bezwaaradviescommissie van het Fonds onder leiding van Jan Westhoff, voormalig rechter bij de rechtbank Amsterdam, heeft haar werk inmiddels afgerond.

Directeur van het Fonds Podiumkunsten Henriëtte Post zegt niet ontevreden te zijn over de uitkomsten van de beoordeling door de onafhankelijke bezwaaradviescommissie. ‘We hebben mede door de bezuinigingen in korte tijd de subsidieregels en het adviesproces volledig op de schop moeten nemen, waardoor de uiteindelijke keuzes niet alleen veel scherper, maar ook veel transparanter, objectiever en juridisch beter toetsbaar zijn geworden.’

(Het blauwe huis – Theatergroep Suburbia, foto: Claudia Kamergorodski)