De Raad van Toezicht heeft Alida Dors per 1 januari 2021 aangesteld als artistiek directeur van Theater Rotterdam. Dors is sinds april 2020 al artistiek leider van het gezelschap. Samen met algemeen directeur Walter Ligthart vormt ze nu een ‘tweehoofdige, meerstemmige directie’ met eindverantwoordelijkheid. 

Als artistiek leider heeft Dors de afgelopen periode ‘midden in de coronacrisis, lef, daadkracht en leiderschap getoond’, laat de Raad van Toezicht weten. ‘Niet alleen door de keuze om open te blijven, maar ook door de wil om te pionieren, te bevragen, de boel op te schudden en gewoontes te doorbreken.’

Met deze promotie geeft het gezelschap Dors het vertrouwen om de ingeslagen weg voort te zetten en wil het ‘een duurzaam en stevig fundament creëren voor een meer inclusief, eigentijds en open theater’.

Het gezelschap is daarbij ‘extra trots’ dat met de benoeming ‘in multicultureel Rotterdam de noodzaak voor meer diversiteit aan de top van de culturele wereld ook daadwerkelijk wordt opgepakt’. Dat gevoel deelt Dors. ‘Theater Rotterdam is een van de weinige kunstinstellingen in het land waarvan de directie intergenerationeel is, en divers in culturele achtergrond, gender, kennis en kunde. Het is met recht een volgend hoofdstuk met uitdagingen en kansen voor zowel Theater Rotterdam als mijzelf.’

Foto: Mark Bolk