Het voorstel van de Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) voor een Amsterdamse basisinfrastructuur is niet rijp voor besluitvorming, vindt de Amsterdamse Kunstraad (AKr). Haar stelselwijziging zal leiden tot een tweedeling in de Amsterdamse cultuursector die samenwerking niet vergemakkelijkt, zegt de AKr in een vandaag uitbracht advies over de Contouren Kunstenplan 2017-2020

In het nieuwe kunstenplan wil Ollongren naar landelijk voorbeeld een basisinfrastructuur opstellen van ‘essentiële cultuurinstellingen’, de A-Bis. Alle andere instellingen moeten voortaan aankloppen bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). Aanleiding voor deze ingrijpende wijziging van de kunstenplansystematiek is de verleiding voor politici op het allerlaatste moment subsidie toe te kennen aan lobbyende instellingen. De kunstraad voorziet echter afstemmingsproblemen tussen de A-Bis en het Fonds. 

Bovendien leidt de wijziging volgens de kunstraad niet tot de gewenste vereenvoudiging van de kunstenplansystematiek: ‘De huidige Amsterdamse vierjarige regeling voor kunstenplaninstellingen is een stuk eenvoudiger.’ De AKr vreest dat een integrale visie op het veld als geheel tijdens de verdeling van de cultuursubsidies zal ontbreken, doordat het in 2012 ingevoerde systeem van een culturele infrastructuur met culturele functies overboord wordt gegooid. De zekerheid van vier jaar subsidie voor alle instellingen in het kunstenplan verdwijnt, wat tot verstarring kan gaan leiden.

Ook Ollongrens voorstel om samenwerking te stimuleren door de instellingen in de basisinfrastructuur als mentor of coach voor kleinere instellingen te laten optreden valt niet in goede aarde. De AKr noemt dit ‘een top-down benadering die slecht past bij het culturele klimaat in Amsterdam’. Bovendien is het veld niet gehoord, ontbreken criteria voor toelating tot de A-Bis en zijn de financiële consequenties niet uitgewerkt. 

De AKr adviseert de gemeenteraad om de Contouren te wijzigen aan de hand van reacties uit het veld. Fondsvorming kan volgens de kunstraad beter gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen met een budget voor een tweejarige Kunstenplanregeling die wordt overgeheveld naar het AFK, zodat er meer tijd is voor onderzoek naar de verschillende varianten.

Foto Kajsa Ollongren: Horus Fotografie