Theaterzaken Amsterdam krijgt alsnog een meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De stichting tekende met succes bezwaar aan tegen een eerdere afwijzing. In de periode 2017-2020 zal het een jaarlijks bedrag van € 112.800 ontvangen.

Theaterzaken Amsterdam is de overkoepelende stichting die de Amsterdamse voorstellingen en verdiepende programma’s van Het Volksoperahuis, YoungGangsters en Rudolphi Producties financiert. De stichting tekende afgelopen september bezwaar aan tegen de beslissing van het Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK) om geen subsidie toe te kennen.

De onafhankelijke bezwaarcommissie van het AFK stelde vervolgens dat met name op de criteria ‘zakelijke kwaliteit’ en ‘publiek’ het oordeel van het Fonds herzien moest worden. Dit oordeel is overgenomen door de Commissie Theater, die nu heeft gedaviseerd de aanvraag van Theaterzaken Amsterdam alsnog gedeeltelijk te honoreren (met hetzelfde bedrag als in het Kunstenplan 2013-2016 het geval was).