Juist nu de culturele sector steeds afhankelijker wordt van particuliere giften adviseert de Commissie Inkomstenbelasting de Geefwet af te schaffen. De regeling zou de vooringevulde belastingaangifte onnodig vermoeilijken en bevordert volgens de commissie het geven van giften niet.

De timing is opvallend: de Raad voor Cultuur en de cultuurfondsen hebben deze maand de kabinetsinformateurs geadviseerd om ondernemerschap meer te stimuleren met een goede startersregeling, een ruimere Geefwet en gunstige fiscale voorwaarden voor cultureel beleggen.

De giftenaftrek voor cultuur is op 1 januari 2012 ingevoerd en maakt schenkingen aan de cultuursector fiscaal aantrekkelijk. Het advies van de Commissie Van Dijkhuizen om de regeling af te schaffen staat haaks op de keuze van het Rijk om na de ingrijpende bezuinigingen op cultuur de draagkracht van de sector te versterken, door particuliere giften aan cultuur te stimuleren. Met de regeling worden niet alleen de inkomsten van culturele instellingen vergroot, maar ook het maatschappelijk draagvlak voor cultuur. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt bovendien dat geefgedrag sterk afhankelijk is van de mogelijkheid van belastingaftrek, onderschrijft het Instituut Fondsenwerving.

De Federatie Cultuur, die werkgeversverenigingen in de cultuur zoals de NAPK, de VSCD en de WKC verenigt, roept de formerende partijen op het niet zover te laten komen. Afschaffing van de Geefwet zou een streep zetten door de ontluikende geefcultuur en de bestaande geefcultuur de das omdoen, aldus voorzitter Erik Akkermans (foto). ‘Dat sterkt niet het vertrouwen dat nodig is om een duurzame relatie met vrijgevend Nederland op te bouwen.’ Het wachten is nu op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, waaruit zal blijken of het advies wordt overgenomen.