Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media wil dit jaar nog € 135 miljoen uittrekken voor herstel, vernieuwing en groei van de culturele sector. Daarna moet de extra investering oplopen naar € 170 miljoen per jaar. Dat schrijft de staatssecretaris vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De sector heeft zware klappen gehad en met dit plan en deze investeringen wil ik makers en anderen werkzaam in cultuur er weer bovenop helpen.’

Het grootste bedrag (20 miljoen) in haar herstelplan reserveert Uslu dit jaar voor startsubsidies, waarmee vrije producenten nieuwe producties kunnen opzetten.  Om ondernemerschap te stimuleren, komt er daarnaast (via Cultuur+Ondernemen) 15 miljoen extra beschikbaar om via een lening tegen een lage rente te investeren in producties en projecten. Met beide maatregelen hoopt Uslu dat mensen voor en achter de schermen kunnen terugkeren naar de culturele sector.

Een ander speerpunt in het plan voor 2022 is cultuur voor jongeren. Uslu trekt 19,6 miljoen euro uit om lokale plekken en initiatieven voor jongeren te ondersteunen, waar ze zich creatief kunnen ontwikkelen en cultuur kunnen beoefenen. Als voorbeelden noemt de staatssecretaris oefenruimtes voor bandjes, of plekken waar jongeren zich kunnen ontwikkelen en experimenteren op het gebied van theater, dans, muziek en spoken word. Daarnaast trekt ze € 2,5 miljoen  uit om voor alle mbo-scholen en studenten het makkelijker te maken tijd te besteden aan kunst en cultuur. Net als op de Cultuurkaart in het voorgezet onderwijs, komt op de MBO Card een budget per student.

Specifieke aandacht is er ook voor startende makers, die door de sluiting van de cultuursector een moeilijke start hadden. Voor deze jonge makers wordt € 9,9 miljoen uitgetrokken. Uslau wil dat ze alsnog de kans krijgen om een podium of werkplek te vinden en een carrière op te bouwen.

De staatssecretaris vindt het ook belangrijk om de positie van werkenden in de cultuursector te versterken. De coronacrisis legde hun zwakke arbeidsmarktpositie bloot. Veel van hen werken als zzp’er en hebben verschillende opdrachten tegelijk. Ze verdienen onvoldoende om zelf inkomensschommelingen op te vangen en hebben daardoor in de coronacrisis hun spaargeld moeten aanspreken. De staatsecretaris reserveert 10 miljoen voor een pilot die werkgevers faciliteert om gezamenlijk freelancers in dienst te nemen, waardoor ze meer sociale zekerheid hebben. Er komt ook een pilot met een financiële tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering.

Publiekscampagnes moeten ten slotte mensen weer aanmoedigen een bezoek te brengen aan al die culturele instellingen, maar ook om zelf cultuur te beoefenen. Amateurs worden extra gestimuleerd om mee te doen aan culturele lessen en activiteiten. Hiervoor is € 4 miljoen beschikbaar. Voor extra culturele programmering bij de publieke omroep is € 5 miljoen te besteden, om zo makers te ondersteunen en tegelijkertijd een breder publiek naar theaters, musea en bioscopen te trekken.

De uitwerking van de € 170 miljoen per jaar vanaf 2023 volgt in een brief na Prinsjesdag. 

Foto: The Glory Machine van Billy Mullaney, Thomas Lenden