De zes rijkscultuurfondsen hebben, binnen hun bestaande budgetten, samen ruim 15 miljoen euro vrijgemaakt  voor specifieke steunmaatregelen voor hun sector in coronatijd. Ze richten zich vooral op werk voor makers en daarnaast op instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het eerder aangekondigde steunpakket van € 300 miljoen.

De rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) willen met de gereserveerde 15 miljoen euro bijdragen ‘aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines’.

Het geld is een aanvulling op de zogeheten ‘coulancemaatregelen’ die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Het Fonds Podiumkunsten (FPK) besteedt onder meer een half miljoen extra aan de nieuwe tijdelijke regeling ‘Balkonscènes’, die initiatieven ondersteunt die kleinschalige live-ervaringen binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. De regeling is vooral gericht op individuele podiumkunstenaars zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici en muziek- en theaterauteurs. Daarnaast komt een verdubbeling van het budget van de subsidieregeling ‘werkbijdrage muziekauteurs’ met 266.000 euro, en een verhoging van de regeling ‘werkbijdrage theaterauteurs’ met 75.000 euro. Voor beide auteursregelingen zijn er de laatste weken veel meer aanvragen binnengekomen.

De FPK-regeling ‘2P: Verbinden produceren en presenteren’, gericht op samenwerkingen tussen podia en meerjarig ondersteunde gezelschappen en ensembles, wordt verbreed. Er kan ook worden aangevraagd voor digitale activiteiten die gericht zijn op bijzonder publieksbereik.

Daarnaast wil het Fonds later nog aanvullende maatregelen nemen voor zijn programmeringsregelingen (de zogeheten SRP, SKIP  en Kernpodia). Het FPK wacht daarvoor op meer duidelijkheid van de minister over hoe met haar extra middelen de ‘cruciale instellingen in de keten’ ondersteund zullen worden. Het Fonds Podiumkunsten reserveert hiervoor een bedrag van 3 miljoen euro.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt in totaal € 1,1 miljoen extra budget vrij. 100.000 euro daarvan gaat naar de regeling ‘Cultuurmakers van Nu’. Projectaanvragen ‘die inspelen op de huidige situatie en op een creatieve manier toch kunst en cultuur naar de mensen brengt’ worden binnen twee weken behandeld. Daarnaast is een Subsidieregeling Toekomst voor cultuurmaken (werktitel) in de maak. Het doel van deze regeling is de voortgang of het heropstarten van in 2020 geplande projecten of activiteiten op gebied van cultuureducatie en –participatie te faciliteren, die door de coronacrisis aangepast en/of verplaatst moeten worden. Hiervoor is voorlopig een budget van € 1 miljoen vrijgemaakt.

De vrijgemaakte budgetten komen van een aantal regelingen waarvan het geld naar verwachting niet volledig gebruikt zal worden,  zoals bij het FPK het Snelloket (voor internationale optredens) en de regelingen internationalisering. Ook worden er in de loop van een cultuurnotaperiode altijd nog subsidies ingetrokken of verlaagd, bijvoorbeeld omdat de aanvrager de activiteiten toch niet kan realiseren of omdat prestaties niet gehaald worden. Normaal mag een rijkscultuurfonds dat geld niet opnieuw uitgeven, nu is daarvoor door de minister toestemming verleend.