Op zondagmiddag 14 oktober wordt theaterverslaggever Loek Zonneveld herdacht in het ITA (Amsterdamse Stadsschouwburg). Een ode aan de recensent, verslaggever, docent, inspirator en bruggenbouwer die begin augustus na een kort ziekenbed overleed. Vanavond is er ook een boekenmarkt in de Nieuwe KHL, waarbij zijn boeken, cd’s en dvd’s verkocht worden ten voordele van de ontsluiting van zijn theaterarchief.

Loek Zonneveld (1948-2018) schreef van 1970 tot vlak voor zijn dood over theater voor onder meer De Groene Amsterdammer, Theaterkrant en Theatermaker.  Daarnaast was hij een geliefd leraar theatergeschiedenis, met een speciale belangstelling voor het West-Europese toneel van de negentiende en twintigste eeuw. Hij gaf onder meer les aan de Amsterdamse Theaterschool. In 2013 kreeg hij de ACT Award, de prijs van de beroepsvereniging van acteurs, voor ‘zijn liefdevolle toneelrecensies’ en ‘voor het delen van zijn immense kennis op het gebied van de theatergeschiedenis met acteurs’.

‘Theaterafscheid voor Loek’ maakt een tijdlijn van Loeks leven, van de Kweekschool, de Groene, en de regieopleiding tot de Theaterdocentopleiding. Mensen die belangrijk waren voor die verschillende tijdperken komen daarover vertellen. Vrienden delen meer over zijn laatste dagen, hoe ze voor hem hebben gezorgd, wat hij nog heeft gezegd. En er zal gezongen en gedanst worden. Achteraf  is er een informele borrel in de foyer.

Vanavond is er de boekenmarkt ‘Boek van Loek’ in café de Nieuwe KHL. Boeken (romans, cultuurgeschiedenis, politiek, filosofie, kunst), tijdschriften, theaterjaarboeken, LP’s, DVD’s, CD’s en theaterposters worden verkocht voor een klein bedrag (voor studenten héél klein) naar eigen inschatting. De opbrengst gaat naar de ontsluiting van het theaterarchief van Loek. Zijn vroegere ex libris ‘BOEK VAN LOEK’  (in reliëf) is besteld en kan in alle aankopen gedrukt worden.

Theatermaker van september is opgedragen aan Loek Zonneveld, die kort hoofdredacteur van het blad was en regelmatig de rubriek ‘Doek valt’ vulde met prachtige stukken over de grote en kleine levens van overleden theatermakers. Zonnevelds in memoriam staat nu tussen de laatste stukken van zijn hand.

Theaterafscheid voor Loek: zondag 14 oktober, 15.00 uur, Grote Zaal,  Stadsschouwburg Amsterdam (ITA). Reserveren kan onlineBoek van Loek: vanavond 24 september van 18 tot 22 uur in café de Nieuwe KHL (vlak naast het Lloyd hotel), Oostelijke Handelskade 44A, 1019 BN Amsterdam. Foto: Jesaja Hizkia.